تندیس پلکسی

 

تندیس پلکسی از جنس پلکسی گلس و برش لیزری با کیفیت بالا