صندوق انتقادات و پیشنهادات

صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات

صندوق انتقادات پیشنهادات

یکی از روش هایی که می توان نظرات مشتری و ارباب رجوع را دانست این صندوق است

که معمولا در جایی قرار می گیرد که در معرض دید باشد ، اکثرا مکان های ورودی

و خروجی و یا مکان هایی که مشتریان توقف دارند مناسب تر می باشد و هرکس نظر و پیشنهاد

خود را داخل آن می اندازد

این کار به پیشرفت نیز کمک می کند و حس اعتماد و اطمینان رابه مشتری القا می بخشد

و به اون این اجازه را می دهد که نظرات وپیشنهادات خودش را ارائه دهد

این صندوق ها باعث ایجاد حس صمیمیت و نزدیکی مشتریان می شود و تصویر برند را بهبود می بخشد

و موجب ارتباط دوستانه بامشتریان می شود

البته این صندوق فقط برای مشتری نیست بلکه کارمندان یک اداره نیز

می توانند از این طریق نظرات خود را با مدیر درمیان بگذارند که باعث

می شود کارمندان حس باارزش و مفید بودن داشته باشند و سبب می شود آن ها بیشتر

از پیش درگیر مسائل و پیشرفت های سازمان شوند و خود را در سرنوشت اداره و یا سازمان شریک بدانند

این صندوق باعث می شود از نقاط ضعف و قوت خود باخبر شوید وحتی ممکن است پیشنهاداتی

به شما داده شود که سودی بسیار داشته باشد

ممکن است افراد ابزار کافی برای نوشتن نظرات خود را نداشته باشندکه می توانید تعدادی

ورقه های کوچک به همراه خودکار را کنار صندوق بگذارید

اما فقط استفاده و نصب این صندوق کافی نیست بلکه باید به مشتریان و ارباب رجوع اطمینان دهید

که از نظرات و انتقادات آن هاحتما استفاده خواهید کرد