صندوق انتقادات و پیشنهادات دیواری

صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
 

صندوق انتقادات پیشنهادات دیواری

این صندوق یک جعبه است که معمولا جعبه ای فلزی که قابلیت قفل شدن

و بازگشایی دارد که می توان

روی میز و یا روی دیوار نصب شودکه برای نظرسنجی و کسب نظرات

مراجعین و مشتریان و کارمندان است 

افرادی که به مکانی رفته و نقایص هایی را احساس می کنند ،

می توانند نظرات خود را به صورت انتقاد و یا پیشنهاد

در درون این صندوق ها بی اندازند این کار باعث میشود

که خدمات دهی به افرادبا کیفیت بهتری انجام شود و متوجه عیب ها

و نقص های خود شوندو سعی در بهبود

آنها داشته باشند همین طور به غیر از انتقاد می تواندشامل

پیشنهادات باشد که دانستن پیشنهادهای سازنده می تواند

کمک بسزایی برای کسب و کار باشد

مشتری هنگامی رضایت دارد که نیاز او برطرف شده باشد و برای برطرف شدن نیاز باید دانست

که نیاز مشتری چیست

و از آن آگاهی پیدا کرد تا برای رفع آن تلاش شود و این صندوق وسیله ی

خوبی برای دانستن نیاز مشتری است

البته به جز مشتری کارمندان یک شرکت هم می توانند نظرات خود راداخل صندوق بی ندازند

افراد ارتباط بسیار ساده ای با این صندوق هابرقرار

می کنند و پیشنهادات و انتقادات خود را به راحتی بوسیله ی آن ها بیان

می کنند

اما فقط استفاده و نصب این صندوق کافی نیست بلکه باید به مشتریان و ارباب رجوع اطمینان دهید

که از نظرات و انتقادات آن هاحتما استفاده خواهید کرد  از آن ها درخواست کنید تا حتما نظراتشان را در مورد نحوه

ارائه خدمت شما به آنان اعلام کنند و در صورت مشاهده کاستی و یا نقصی حتما آن را با شما در میان بگذارند

صندوق انتقادات پیشنهادات دیواری