پرچم

پرچم رو میزی و تشریفات
پرچم رو میزی و تشریفات ساتن امریکایی

پرچم تشریفات و رو میزی

پرچم تشریفات و رو میزی

نماد گروه ، سازمان و یا کشور است که برروی پارچه نماد آنرا درست می کنند

پرچم هویت یک کشور را نشان می دهد

همانطور که نام یک کشور در شناخت آن نقش مهمی دارد

پرچم نیز دارای اهمیت بالایی است

پرچم تشریفا ت و رو میزی هر کشور با چند رنگ مختلف و به عنوان یک نماد و یک نشان هاستفاده می شود هر پرچم ، تاریخچه ای دارد و رنگ ها و نشانه های به کار رفته در آن ، هر کدام سمبل مفهومی است که تاریخ و فرهنگ آن کشور را معرفی می کند

پرچم ها نیز در پیام ، تبلیغات  و یا برای اهداف تزئینی استفاده میشود.

پرچم های تبلیغاتی به عنوان یک عنصر هویت بخش به شرکت ها وسازما نهای بزرگ شده است

امروزه

پرچم تشریفات و رو میزی

پرچم تشریفا ت و رو میزی را در همه مکانهای تجاری و اداری را می توان پیدا کرد پرچم هر کشور برای مردم آن قابل احترام است  پرچم هر سازمان نیز تبدیل به بخشی از هویت آن شده و برای آن مجموعه مهم و قابل احترام است

امروزه، پرچم های ملی را به عنوان نشانه ی تاریخ ، قدرت و عظمت ،و یا اعتبار یک کشور با اهتزار در می آورند  آنها همچنین نشان وفاداری مردم به یک ملت و حکومت نیز هستند

پارچه ای که برای پرچم بکار میرود باید دارای معیارها و استانداردهای خاصی باشد زیرا پارچه باید قابلیت جذب و نفوذ رنگ چاپ را داشته باشد یا دربرابر حرارت کوره چاپ مقاوم باشد

هیچ محصولی یافت نشد.